In dit overzicht vindt u de projecten die uitgevoerd zijn binnen het Nationaal Actieprogramma Diabetes (2009-2013). Door op de projecten te klikken, vindt u achtergrondinformatie over het betreffende onderwerp.

Zorgcontinuum Diabetes

 

NDF Zorgstandaard  patientenversie Diabetes Zorgwijzer
 completering    completering
Addendum
Geïndiceerde preventie

+ Handreiking voor zorgverleners
  Addendum
Farmaceutische zorg
 
Zorgwijzer DM type 1 voor volwassenen   Zorgwijzer Diabetes en Zwangerschap
 

Ondersteuningsaanbod / NAD Toolkit

pijltje 

Inhoud van zorg   Organisatie van zorg   Kwaliteit van zorg
 
Zorgplan
- Individueel Zorgplan Diabetes

-+ Handreiking voor zorgverleners
Leefstijl
- Digitaal overzicht leeftstijlinterventies
- ABC Diabetes
- Presentatie over
-deskundigheidsbevordering communiceren
-met Turkse diabetespatiënten
-+ Draaiboek cursus verbeterde zelfzorg in
- +de thuissituatie voor Turkse mannen
- +met diabetes type 2
Depressie
- Richtlijn Signalering en monitoring van
- depressieve klachten
-+ Implementatiehandboek
- Samenvatting Richtlijn
- Onderzoeksprogramma: Advisering
-implementatie van diabetergestemd.nl
Comorbiditeit
- Uniforme aanpak van
  cardiometabole risicofactoren en
  comorbiditeit
Zelfmanagement
- Richtlijn zelfcontrole bloedglucosewaarden
  + Samenvattingskaart zelfcontrole
  + adviezen
  + Quickscan zelfcontrole
- LTA Diabetes
- Diabeteskenniswijzer
- Implementatiehandboek Zorgwijzer/IZP
Preventie
- Digitaal ontsloten ondersteuningsaanbod
  preventie

- Samenwerkingsafspraken rond preventie
  van diabetische voetulcera

- Handreiking preventie in de praktijk
 Participatie
- Diabetes en werk
Communicatie, verantwoordelijkheden en bevoegdheden
- LTA Diabetes
  (Landelijke Transmurale Afspraak)
  + Samenvattingskaart
  + Scholingsaanbod
- Website 'op eigen benen vooruit'
  (diabetes toolkit transitiezorg)
Toegankelijkheid
- Onderzoeksprogramma: Omgevings-
  veranderingen in achterstandswijken
Competenties
- Educatieraamwerk
- Concept Competentieprofiel zelfmanagement-
  educatie

- Concept Competentiescan zelfmanagement-educatie
Kwaliteitsinstrumenten
- Onderzoeksprogramma: Zelfcontrole
- Website 'aan de slag met kwaliteit'
Registratie
- Onderzoeksprogramma:
  Registratie Kinderdiabetes
- Samenvatting e-Diabetes kernset
- Implementatiehandboek digitale
  gegevensuitwisseling in de diabeteszorg
  op basis van de e-Diabetes Kernset

- Implementatiehandboek BIJLAGEN
- Zelfscan digitale gegevensuitwisseling
 
Financiering van diabeteszorg

Notitie Weeffouten inkoopsystematiek diabeteszorg   Preventie: verzekerde zorg?