Addendum Geïndiceerde preventie van de NDF Zorgstandaard

Addendum-Preventie-coverDe NDF Zorgstandaard wordt aangevuld met een norm voor geïndiceerde preventie. Preventie is relevant voor hoogrisicogroepen om het daadwerkelijk krijgen van diabetes uit te stellen of te voorkomen. Een zorgcontinuüm van preventie-zorg–nazorg vergt een andere wijze van inrichten van de zorg. Vanuit het NAD wordt daarom de huidige NDF zorgstandaard uitgebreid met  een norm voor preventieve zorg  om te komen tot een standaard met welke  zorg dient te worden verleend en hoe preventie georganiseerd kan worden door de verschillende professionals.

Bekijk en download het addendum >

Download ook de toelichting op het addendum >